Wycena nieruchomości Lublin

Zaufaj profesjonaliście, postaw na sukces.

Wizytówka wideo

Wycena nieruchomości

Wycena mieszkań, lokali, domów i działek do wszystkich celów

Opinie o wartościach

Opinie o wartościach majątku i praw

Rzeczoznawca Majątkowy

Uprawnienia zawodowe numer 7831

Uprawniony rzeczoznawca majątkowy z Lublina sporządzający operaty szacunkowe w Lublinie i wykonujący wycenę nieruchomości w Lublinie
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Pasja jest fundamentem profesjonalizmu,
profesjonalizm jest gwarancją sukcesu

Rzeczoznawca Majątkowy Marcin Kaźmierski

Uprawnienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii numer 7831

Rynek nieruchomości zmienia się dynamicznie, a doświadczenie oraz pasja są fundamentem wykonywania profesjonalnych szacunków nieruchomości. Kancelaria wykonuje operaty szacunkowe mieszkań, domów oraz działek. Wartość Twojego majątku określana jest podczas procesu tworzenia operatów szacunkowych. Opinia o wartości Twojego majątku powstaje przy współpracy z najlepszymi doradcami, pośrednikami kredytowymi, ekonomistami oraz z zaufanymi specjalistami z dziedziny prawa i agencjami obrotu.

Praktyka na lubelskim i mazowieckim rynku

Rzeczoznawca majątkowy daje Ci przewagę na rynku nieruchomości

Wiarygodne dane

Rzeczoznawcy majątkowi korzystają z wiarygodnych danych zawartych w aktach notarialnych

Obowiązkowe ubezpieczenie

Działalność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej

Koszt wyceny

Koszt wyceny ustalany każdorazowo z klientem, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, dający gwarancję uczciwej ceny za wykonaną usługę

Kompleksowe usługi

Szacowanie nieruchomości gruntowych, lokalowych, budynkowych do wszystkich celów wskazanych przez zamwiającego

Zawód zaufania publicznego

Wycena majątku wykonywana w zgodzie z przepisami prawa, standardami Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz z etyką zawodową rzeczoznawcy majątkowego

Przystępne terminy

Termin wykonania usługi wyceny nieruchomości oraz poszczególnych jej etapów konsultowany z klientem na całym etapie projektu
Procedura współpracy z rzeczoznawcą majątkowym

Współpraca z Rzeczoznawcą Majątkowym w sposób przejrzysty dla klienta

Rozpoczęcie współpracy

Otrzymanie zlecenia lub podpisanie umowy o wykonanie dzieła w terminie wskazanym przez zleceniodawcę w formie pisemnej osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Możliwość spotkania w trakcie oględzin.

Oględziny przedmiotu wyceny

Przeprowadzenie czynności oględzin lokalu, działki lub domu stanowiącego przedmiot wyceny, w przystępnym dla klienta terminie.

Analiza dokumentacji

Sprawdzenie dostępnej dokumentacji, zamówienie niezbędnych załączników i przeprowadzenie analizy rynku za pomocą wiarygodnych danych transakcyjnych i rzetelnych metod zwiększających obiektywność. Wykonanie wyceny Twojego majątku w siedzibie kancelarii w Lublinie

Przekazanie zamówionego dzieła

Przekazanie operatu szacunkowego we wcześniej uzgodnionej formie i terminie. Możliwość konsultacji, zadania pytań i interpretacji uzyskanych w toku wyceny wyników zawartych w operacie szacunkowym.
Postaw na swój sukces na lubelskim i mazowieckim rynku, we współpracy z uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym z Lublina

Cena jest tym co płacisz, wartość jest tym, co otrzymujesz.
- Warren Buffet

To, co nas charakteryzuje, to pasja do pełnego rynku różnych majątków, w tym domów, działek, mieszkań i lokali, a także poszanowanie litery prawa. Każdy operat szacunkowy zawiera wiarygodne dane oparte na rynkowych transakcjach, dokumentacji ewidencyjnej i rzetelnych metodach zwiększających obiektywność dzięki, czemu nasza wycena nieruchomości w Lublinie jest jedną z najlepszych.

Współpraca z klientem w trakcie szacowania nieruchomości na terenie Lublina oraz powiatów ościennych

Współpracujemy z klientami, nie tylko z Lublina, w zgodzie z etyką zawodową rzeczoznawcy majątkowego, a powzięte dane traktujemy jako tajemnicę zawodową.

Pomoc przy dokumentacji niezbędnej w toku wyceny nieruchomości

Bez znaczenia czy jest to Lublin, czy powiaty ościenne, pomagamy zdobyć niezbędną w toku wyceny nieruchomości dokumentację ewidencyjną, budowlaną i planistyczną. Z nami Twoja wycena nieruchomości w Lublinie, będzie łatwa i sprawna.

Uprawniony rzeczoznawca majątkowy z Lublina sporządzający operaty szacunkowe w Lublinie i wykonujący wycenę nieruchomości w Lublinie

Wycena mieszkań

Wycena działek

Wycena gruntów

Wycena praw

Wykonujemy operaty szacunkowe dla najlepszych

Wycena nieruchomości w Lublinie dla klientów indywidualnych, biznesowych, urzędów i kancelarii

Wycena nieruchomości Lublin dla potrzeb:

 • Transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości,
 •  Zabezpieczenia wierzytelności,
 • Rozliczeń majątkowych w tym: dział spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku,
 • Ubezpieczenie nieruchomości przedmiotowej,
 • Opinie o wartościach nieruchomości i praw,
 • Opłaty adiacenckie i planistyczne,
 • Postępowań sądowych,
 • Postępowań administracyjnych,
 • Odszkodowań,
 • Wywłaszczeń

Wycena nieruchomości różnego typu:

 • Wycena mieszkań,
 • Wycena lokali użytkowych
 • Wycena biur, kancelarii, gabinetów,
 • Wycena domów,
 • Wycena działek
 • Wycena gospodarstw,
 • Wycena gruntów rolnych,
 • Wycena gruntów leśnych,
 • Wycena działek przemysłowych,
Wycena nieruchomości Lublin

Pasja do rynku nieruchomości tworzy najlepszych specjalistów

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego wykonuje operaty szacunkowe w Lublinie oraz wycenę mieszkań, wycenę domów i wycenę działek w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami na terenie województwa lubelskiego, w szczególności miasta Lublin oraz powiatów ościennych oraz województwa mazowieckiego, w szczególności miasta Radom oraz powiatów ościennych.

W zakres naszych usług wchodzi, profesjonalna wycena mieszkań w Lublinie oraz wycena działek i wykonywanie operatów szacunkowych.

Rzeczoznawca majątkowy Marcin Kaźmierski jest członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie, które jest zrzeszone w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Ciągłe doszkalanie zawodowe sprawia, że stale podnosi swoje kwalifikację oraz wiedzę na temat operatów szacunkowych.

Kancelaria z siedzibą w Lublinie wykonuje operaty szacunkowe i wycenę nieruchomości również na terenie Chełma, Radomia, Lipska, Opola Lubelskiego i powiatów ościennych.

mapa wyceny nieruchomości i operatów szacunkowych kancelarii
Operaty szacunkowe w Lublinie wykonywane przez najlepszych, dla najlepszych

Z rzeczoznawcą majątkowym, Twoja wycena nieruchomości będzie rzetelna, a operat szacunkowy w Lublinie najwyższej jakości

Najnowszy wpis na blogu

Zainteresuj się rynkiem nieruchomości, sprawdź co na temat wycena nieruchomości Lublin i operatów szacunkowych może Ci doradzić uprawniony rzeczoznawca majątkowy w Lublinie.

FAQ

Najczęstsze pytania zadawane rzeczoznawcy majątkowemu na temat wyceny nieruchomości i operatu szacunkowego:

Koszt wyceny uzależniony jest od zbyt wielu czynników, aby możliwe było ustalenie jednego cennika. Kwota waha się w zależności od dostępnych dokumentów, potencjalnych utrudnień i terminu realizacji usługi.

Przybliżone koszty wynoszą:

 • Nieruchomość lokalowa od 800 zł
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana od 1000 zł
 • Nieruchomość gruntowa zabudowana od 1 200 zł

Zgodnie z przepisami prawa, wycena nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami jest kompetencją tylko i wyłącznie uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego. Pamiętaj, że współpracując z nami, masz pewność, że Twoja usługa jest wykonana zgodnie z przepisami prawa

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy termin waha się od 1 tygodnia do 2 miesięcy.

Zawsze otwarci jesteśmy na negocjacje terminowe, więc śmiało, przedstaw swoją propozycję.

Rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.  Ponad to, może wykonywać ekspertyzy i opinie nie stanowiące operatów szacunkowych.

Jeśli nieruchomość jest dostępna do oględzin, odpowiedź brzmi: Tak.

Nasz zakres usług świadczymy również dla osób, które nie mają możliwości przyjechać na wycenę nieruchomosci do Lublina.

Nie. Nasza kancelaria, w ramach uzgodnionego wynagrodzenia zajmuje się pozyskaniem niezbędnej dokumentacji, aczkolwiek zawsze prosimy o przygotowanie i przedstawienie pełen posiadanej dokumentacji.

Tak! Współpraca z wykwalifikowanymi osobami to gwarancja sukcesu na rynku nieruchomości. W zależności od potrzeb posiadamy w portfelu poleceń pośredników w obrocie nieruchomościami, prawników specjalizujących się w sprawach rynku nieruchomości czy agencje kredytowe dające najkorzystniejsze warunki

Wycena nieruchomości Lublin

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Marcin Kaźmierski – Najlepsze szacowanie  nieruchomości Lublin w najbardziej rzetelnej cenie, wykonana w największym poszanowaniu przepisów prawa.

Sporządzamy najlepsze operaty szacunkowe, w oparciu o najbardziej wiarygodne dane i najnowocześniejsze technologie, a rzeczoznawca majątkowy Marcin Kaźmierski stale doszkala się, chcąc świadczyć usługi najwyższej jakości w Lublinie.

Jeśli chcesz osiągnąć sukces musisz współpracować z najlepszymi

Pamiętaj, że tylko uprawniony rzeczoznawca majątkowy w toku szacowania wartości nieruchomości może określić jej wartość w zgodzie ze wszystkimi przepisami prawa oraz etyką zawodową, a wszystkie uzyskane informacje, traktuje jako tajemnice zawodową.

Postaw na sprawdzonego rzeczoznawcę majątkowego i osiągnij sukces na rynku nieruchomości.