Zakres pracy uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego z Lublina

Co podlega wycenie nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego?

W ramach świadczonych przez nas usług wykonujemy wyceny następujących nieruchomości

Nieruchomości lokalowe

Nieruchomości budynkowe

Nieruchomości komercyjne

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Nieruchomości gruntowe zabudowane

Nieruchomości rolne

Nieruchomości leśne

Do jakich celów nasz zespół rzeczoznawców majątkowych przygotowuje operaty szacunkowe?

W ramach świadczonych przez nas usług wykonujemy wyceny dla następujących celów:

Dokumenty niezbędne w procesie wyceny nieruchomości

Chcąc zapewnić Państwu operaty szacunkowe najwyższej możliwej jakości korzystamy ze wszystkich niezbędnych dokumentów, które umożliwiają przeprowadzenie rzetelnej analizy, która ostatecznie prowadzi do faktycznej wartości nieruchomości przedmiotowej.
Jeśli nie są Państwo w posiadaniu niezbędnych dokumentów, wszystkie mogą zostać uzyskane przez naszą kancelarię.

Zapraszam do pobrania pliku z wykazem

Jeśli chcesz uzyskać dokumenty do wyceny nieruchomości osobiście:

Wniosek P 

Wniosek EGiB

 • Numer Księgi Wieczystej nieruchomości lokalowej (gdy nie ma, numer księgi wieczystej nieruchomości, z której będzie wyodrębniany lokal),
 • Dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, poświadczenie dziedziczenia),
 • Deweloperski prospekt informacyjny,
 • Inwentaryzacja lokalu mieszkalnego,
 • Wypis z rejestru gruntu dla działki, na której znajduje się nieruchomość,
 • Wypis z rejestru/kartoteki budynków, w którym znajduje się nieruchomość,
 • Wypis z rejestru/kartoteki lokali,
 • Mapa ewidencyjna,
 • Mapa zasadnicza,
 • Kosztorysy prac wykończeniowych/remontowych,
 • Umowa najmu (w wypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu),
 • Inne dokumenty, które pomogą określić stan nieruchomości.
 • Numer Księgi Wieczystej nieruchomości lokalowej,
 • Zaświadczenie ze Spółdzielni (w wypadku SWPDL),
 • Dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, poświadczenie dziedziczenia),
 • Inwentaryzacja lokalu mieszkalnego,
 • Wypis z rejestru gruntu dla działki, na której znajduje się nieruchomość,
 • Wypis z rejestru/kartoteki budynków, w którym znajduje się nieruchomość,
 • Wypis z rejestru/kartoteki lokali,
 • Mapa ewidencyjna,
 • Mapa zasadnicza,
 • Kosztorys w przypadku remontu/modernizacji,
 • Umowa najmu (w wypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu),
 • Inne dokumenty, które pomogą określić stan nieruchomości.
 • Numer Księgi Wieczystej nieruchomości gruntowej,
 • Dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, poświadczenie dziedziczenia),
 • Inwentaryzacja budynku,
 • Decyzja o warunkach zabudowy (jeśli została wydana) lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Wypis z rejestru gruntu dla działki, na której znajduje się nieruchomość,
 • Wypis z rejestru/kartoteki budynków,
 • Pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na użytkowanie,
 • Dokumentacja architektoniczno – budowlana,
 • Mapa ewidencyjna,
 • Mapa zasadnicza,
 • Kosztorys w przypadku remontu/modernizacji,
 • Umowa najmu (w wypadku gdy budynek jest przedmiotem najmu),
 • Inne dokumenty, które pomogą określić stan nieruchomości.
 • Numer Księgi Wieczystej nieruchomości gruntowej,
 • Dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, poświadczenie dziedziczenia),
 • Decyzja o warunkach zabudowy (jeśli została wydana) lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Wypis z rejestru gruntów,
 • Mapa ewidencyjna,
 • Mapa zasadnicza,
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału (jeśli działka nie jest wydzielona),
 • Inne dokumenty, które pomogą określić stan nieruchomości.
 • Numer Księgi Wieczystej nieruchomości gruntowej,
 • Dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, poświadczenie dziedziczenia),
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Mapa ewidencyjna,
 • Mapa zasadnicza,
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Wyciąg z Planu Urządzania Lasu wraz z opisem taksacyjnym.