Uprawnienia i kwalifikacje

Uprawnienia do wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Świadectwo nadania uprawnień Rzeczoznawcy Majątkowego

Jako jedna z nielicznych kancelarii wyceny nieruchomości w Lublinie mamy zaszczyt poinformować Państwa, że pełne postępowanie nadania uprawnień do sporządzania operatów szacunkowych zostało ukończone w pierwszym terminie, z następującą ilością punktów:

86/90 część pisemna,

23/24 część ustna.

Uprawniony rzeczoznawca majątkowy z Lublina

Wpis na listę biegłych sądowych z zakresu wyceny nieruchomości

Mamy zaszczyt i niespotykaną przyjemność poinformować Państwa, że nasz Rzeczoznawca Majątkowy z Lublina, Marcin Kaźmierski został wpisany na listę biegłych sądowych.

Biegły Sądowy z Lublina z zakresu wyceny nieruchomości

Wpis na listę rzeczoznawców majątkowych Związku Banków Polskich

Celem stałego podnoszenia jakości świadczonych przez naszą kancelarię usług wyceny nieruchomości i sporządzanych operatów szacunkowych rozpoczęliśmy procedurę wpisu na zamkniętą listę rzeczoznawców majątkowych prowadzoną przez Związek Banków Polskich.

Rzeczoznawca majątkowy z Lublina wpisany na listę Związku Banków Polskich

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!