Wykorzystanie programu QGIS w pracy rzeczoznawcy majątkowego

QGiS to narzędzie, które zyskuje coraz większą popularność wśród rzeczoznawców majątkowych. Program ten jest wykorzystywany do tworzenia precyzyjnych map, wskazywania granic działek, analizy stanu środowiska i wielu innych zastosowań. W dzisiejszym artykule dowiesz się więcej na temat tego, jak QGiS może optymalnie wspomóc Twoją pracę jako rzeczoznawcy majątkowego i podnieść jakość świadczonych usług oraz sprawić, że operat […]

Analiza rynku w operacie szacunkowym

rzeczoznawca majątkowy podpisujący umowę na wycenę nieruchomości

Operat szacunkowy stanowi pisemną formę opinii o wartości nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, sporządzaną przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych, posiadających stosowne uprawnienia zawodowe oraz ustawowo zagwarantowane kompetencje do szacowania wartości nieruchomości. Zawartość operatu szacunkowego uwarunkowana jest przez Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Zgodnie z powyższym, jednym z punktów obowiązkowych jest: „Analiza […]

Stan prawny nieruchomości – księga wieczysta w procesie wyceny

Treść definicji stan nieruchomości w ustawie

Stan nieruchomości ma kluczowe znaczenie w toku wyceny. Razem z przeznaczeniem, w główny sposób, determinuje podstawowe parametry przedmiotu wyceny, na podstawie których określa się jej wartość. Określenie stanu nieruchomości jest jednym z obowiązkowych elementów opracowania, jakim jest operat szacunkowych. Wymóg ten zawarty jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. […]

Jak przygotować się do współpracy z rzeczoznawcą majątkowym?

Rzeczoznawca wykonujący wycenę za pomocą metoda porównywania parami

Rzeczoznawca majątkowy jest jedynym podmiotem rynku nieruchomości, który, w przepisach prawa, ma zagwarantowane kompetencje do określania wartości nieruchomości.  Współpraca z uprawnionym specjalistą z zakresu szacowania wartości nieruchomości skutkuje praktycznie samymi pozytywnymi aspektami. Ponadto niejednokrotnie, operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego jest dokumentem niezbędnym do przedstawienia w różnych instytucjach i procedurach. Więcej informacji o tym, […]

Kiedy udać się do rzeczoznawcy majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy jest jednym z profesjonalnych podmiotów obecnych na rynku nieruchomości. Aby zostać ekspertem z zakresu szacowania wartości nieruchomości należy spełnić szereg warunków, z których niewątpliwie najtrudniejszym jest państwowy egzamin. Wszystkie te wymagania są niezbędne, aby uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości, które posiada rzeczoznawca majątkowy świadczyły o jego wiedzy w zakresie rynku nieruchomości […]

Procedura wyceny nieruchomości

stan prawny i stan nieruchomości

Jeśli chcesz poznać wartość swojej nieruchomości, musisz udać się do uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego. To właśnie rzeczoznawca ma prawnie zagwarantowane kompetencje do określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, w formie operatu szacunkowego. Jeśli potrzebujesz ekspertyzy dotyczącej wartości Twojej nieruchomości w formie dokumentu opatrzonego odpowiednimi elementami i owalną pieczęcią rzeczoznawcy majątkowego, […]

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy jest zawodem zaufania publicznego. Zajmuje się on określaniem wartości nieruchomości w procesie jej wyceny za pomocą czynności określanych jako szacowanie wartości nieruchomości. Rzeczoznawcą majątkowym zostaje się poprzez uzyskanie uprawnień zawodowych nadanych poprzez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Nadanie uprawnień w zakresie szacowania wartości nieruchomości poprzedzone jest egzaminem […]

Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny

Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny na wykresie

Podstawowymi założeniami rzeczoznawcy majątkowego, szacującego wartość nieruchomości w formie operatu szacunkowego powinny być dwie rzeczy. Po pierwsze, sporządzenie opinii o wartości nieruchomości zgodnie z przepisami prawa i z należytą starannością. Druga kwestia, to przydatność sporządzonego operatu do celu, do którego został sporządzony.  Obie te kwestie są ze sobą ściśle powiązane i wynikają z nich różne […]

Jak określić stan nieruchomości w toku wyceny nieruchomości?

Home sweet home real estate exterior design mortgage!

Stan nieruchomości ma kluczowe znaczenie. Każda osoba, bez znaczenia czy jest to prywatny inwestor, właściciel dużej firmy, czy młoda rodzina poszukująca swojego lokum, rozpoczynając swoje działania na rynku nieruchomości zadanie sobie ogromne ilości pytań. Rzeczoznawca majątkowy chcąc zachować należytą staranność i odwzorować rynek musi „wejść w buty” podmiotów rynku nieruchomości i postarać się odpowiedzieć na […]

Metoda porównywania parami – procedura wyceny

KPI chart

Rzeczoznawca majątkowy wykonujący wycenę nieruchomości, na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonuje wyboru podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości na podstawie celu, dostępności danych oraz specyfikacji nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także na podstawie badania rynku nieruchomości i określenia parametrów nieruchomości podobnych. Zapis ten jednoznacznie wskazuje na to, że to tylko do rzeczoznawcy majątkowego należy […]