Procedura wyceny nieruchomości

stan prawny i stan nieruchomości

Jeśli chcesz poznać wartość swojej nieruchomości, musisz udać się do uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego. To właśnie rzeczoznawca ma prawnie zagwarantowane kompetencje do określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, w formie operatu szacunkowego. Jeśli potrzebujesz ekspertyzy dotyczącej wartości Twojej nieruchomości w formie dokumentu opatrzonego odpowiednimi elementami i owalną pieczęcią rzeczoznawcy majątkowego, […]

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy jest zawodem zaufania publicznego. Zajmuje się on określaniem wartości nieruchomości w procesie jej wyceny za pomocą czynności określanych jako szacowanie wartości nieruchomości. Rzeczoznawcą majątkowym zostaje się poprzez uzyskanie uprawnień zawodowych nadanych poprzez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Nadanie uprawnień w zakresie szacowania wartości nieruchomości poprzedzone jest egzaminem […]

Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny

Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny na wykresie

Podstawowymi założeniami rzeczoznawcy majątkowego, szacującego wartość nieruchomości w formie operatu szacunkowego powinny być dwie rzeczy. Po pierwsze, sporządzenie opinii o wartości nieruchomości zgodnie z przepisami prawa i z należytą starannością. Druga kwestia, to przydatność sporządzonego operatu do celu, do którego został sporządzony.  Obie te kwestie są ze sobą ściśle powiązane i wynikają z nich różne […]

Jak określić stan nieruchomości w toku wyceny nieruchomości?

Home sweet home real estate exterior design mortgage!

Stan nieruchomości ma kluczowe znaczenie. Każda osoba, bez znaczenia czy jest to prywatny inwestor, właściciel dużej firmy, czy młoda rodzina poszukująca swojego lokum, rozpoczynając swoje działania na rynku nieruchomości zadanie sobie ogromne ilości pytań. Rzeczoznawca majątkowy chcąc zachować należytą staranność i odwzorować rynek musi „wejść w buty” podmiotów rynku nieruchomości i postarać się odpowiedzieć na […]

Metoda porównywania parami – procedura wyceny

KPI chart

Rzeczoznawca majątkowy wykonujący wycenę nieruchomości, na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonuje wyboru podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości na podstawie celu, dostępności danych oraz specyfikacji nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także na podstawie badania rynku nieruchomości i określenia parametrów nieruchomości podobnych. Zapis ten jednoznacznie wskazuje na to, że to tylko do rzeczoznawcy majątkowego należy […]

Czym jest operat szacunkowy?

Documents and papers in a pile, documents in an office

Praca na rynku nieruchomości niewątpliwie związana jest z ogromną ilością dokumentów. W toku każdego zadania, związanego z obsługą dowolnego segmentu rynku nieruchomości pojawiaj się dokumentacja różnego rodzaju, od dokumentacji projektowej, tworzonej na etapie początku inwestycji, poprzez dokumentację urzędową i ewidencyjną zawierającą dane bardzo istotne dla każdego podmiotu rynku nieruchomości, aż do fachowych ekspertyz, czy to […]

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy wykonujący czynności wyceny nieruchomości i sporządzania operatów szacunkowych w zgodzie z literą prawa

Codziennie na rynku nieruchomości zawierane są niezliczone ilości transakcji. Pewna część z nich opiera się na wielkich kwotach płaconych przez inwestorów prywatnych lub całych funduszach inwestycyjnych, o których głośno w ostatnich latach. Dla zdecydowanej większości jednak, rynek nieruchomości nie jest codziennością, a fundusze, które w niego inwestują niejednokrotnie są oszczędnościami życia lub pochodzą z długoletniego […]