Analiza rynku w operacie szacunkowym

rzeczoznawca majątkowy podpisujący umowę na wycenę nieruchomości

Operat szacunkowy stanowi pisemną formę opinii o wartości nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, sporządzaną przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych, posiadających stosowne uprawnienia zawodowe oraz ustawowo zagwarantowane kompetencje do szacowania wartości nieruchomości. Zawartość operatu szacunkowego uwarunkowana jest przez Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Zgodnie z powyższym, jednym z punktów obowiązkowych jest: „Analiza […]