Stan prawny nieruchomości – księga wieczysta w procesie wyceny

Treść definicji stan nieruchomości w ustawie

Stan nieruchomości ma kluczowe znaczenie w toku wyceny. Razem z przeznaczeniem, w główny sposób, determinuje podstawowe parametry przedmiotu wyceny, na podstawie których określa się jej wartość. Określenie stanu nieruchomości jest jednym z obowiązkowych elementów opracowania, jakim jest operat szacunkowych. Wymóg ten zawarty jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. […]