Rzeczoznawca majątkowy jest jedynym podmiotem rynku nieruchomości, który, w przepisach prawa, ma zagwarantowane kompetencje do określania wartości nieruchomości. 

Współpraca z uprawnionym specjalistą z zakresu szacowania wartości nieruchomości skutkuje praktycznie samymi pozytywnymi aspektami. Ponadto niejednokrotnie, operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego jest dokumentem niezbędnym do przedstawienia w różnych instytucjach i procedurach.

Więcej informacji o tym, kiedy współpraca z rzeczoznawcą majątkowym jest konieczna, a kiedy jest przydatna, znajduje się tutaj.

Kiedy już zdecydujesz, że potrzebujesz uprawnionego profesjonalisty z zakresu określania wartości nieruchomości, możesz dowiedzieć się, jak wygląda pełna procedura wyceny nieruchomości, proponowana przez naszą kancelarię. Znajduje się ona tutaj.

Czy zadajesz sobie pytanie, w jaki sposób powinno się przygotować do współpracy z rzeczoznawcą majątkowym? Może zastanawiasz się co, powinieneś przygotować, co jest zbędne, a co przyspieszy proces wyceny?

Sprawdź odpowiedzi na te pytania niżej!

Hong Kong city view
Chicago city skyline, USA, rzeczoznawc

Wskazanie przedmiotu wyceny

Zgodnie z przepisami prawa, przedmiotem wyceny jest nieruchomość. 

W polskim systemie prawnym funkcjonuje kilka definicji tego pojęcia, ale dla rzeczoznawcy majątkowego kluczowa jest jej identyfikacja. Podstawowym elementem identyfikującym nieruchomość będzie jej numer Księgi Wieczystej.

Księga Wieczysta zawiera informacje identyfikujące nieruchomość, wiązki praw, oraz właścicieli. Należy jednak pamiętać, że aktualnie na wpisy do Ksiąg Wieczystych czeka się dosyć długo, więc dane mogą być nieaktualne. Drugim problemem, często spotykanym w mniejszych miejscowościach, jest całkowity brak modernizacji dokumentów i utworzenie wpisów, na podstawie dokumentów z lat 80, a niejednokrotnie i wcześniej. W takim wypadku, dane wpisane do Księgi Wieczystej mogą być już nieaktualne, a identyfikacja nieruchomości znacznie utrudniona. 

W takiej sytuacji zaleca się przedstawienie aktu notarialnego będącego podstawą nabycia nieruchomości lub wypisy z rejestrów i kartotek prowadzonych przez odpowiednie Starostwo Powiatowe. Pozwoli to na jasne ustalenie przedmiotu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.

Określenie celu wyceny

Zgodnie z przepisami prawa, operat szacunkowy może być wykorzystany do celu, dla którego został sporządzony. Jeśli opracowanie zostanie wykorzystane w innym celu, rzeczoznawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, związanej z postępowaniem.

Cel wyceny, jest obok przedmiotu wyceny podstawowym parametrem, który w dalszej części opracowania, rzutuje na pozostałe decyzje rzeczoznawcy majątkowego sporządzającego ekspertyzę o wartości nieruchomości. 

Zgodnie bowiem z przepisami prawa, wybór właściwego podejścia, należy tylko i wyłącznie do rzeczoznawcy majątkowego, który uwzględnia cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.

Katalog celów wyceny i sporządzania operatu szacunkowego jest w pełni otwarty, ale przykładowe realizacje znajdują się tutaj.

Metoda porównywania parami i wykres trendu czasowego
Documents and papers in a pile, documents in an office

Przedstawienie dostępnej dokumentacji

Rzeczoznawca majątkowy ma wszelkie uprawnienia do pozyskania dokumentacji niezbędnej w toku wyceny. Te dokumenty to między innymi dokumentacja katastralna czy dokumenty będące podstawą wpisów w księdze wieczystej.

Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie dokumenty podlegają obowiązkowej rejestracji, nie wszystkie ujawniane są w Księgach Wieczystych.

Czasem wynika to z opóźnienia, czasem ze zwykłego błędu ludzkiego, a czasem z braku wiedzy o konieczności ujawnienia niektórych faktów.

W celu przeprowadzenia wyceny nieruchomości w sposób rzetelny i z należytą starannością, poza dokumentami niezbędnymi w toku wyceny, które pozyska rzeczoznawca majątkowy, warto, jest przedstawić:

  1. Dokument będący podstawą nabycia nieruchomości-akt notarialny,
  2. Projekt budowlany wraz z dokumentacją budowlaną, decyzją o warunkach zabudowy, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem na użytkowanie,
  3. Dokumenty potwierdzające istnienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, 

Określenie potencjalnych założeń wpływających na wartość

Rzeczoznawca majątkowy, sporządza opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Najczęściej określanym rodzajem wartości będzie wartość rynkowa, dużo rzadziej-odtworzeniowa.

Przepisy prawa, pozwalają jednak rzeczoznawcy majątkowemu na sporządzenie ekspertyzy dotyczącej wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora.

Wartość ta, w odróżnieniu od wartości rynkowej, uwzględnia zamierzenia inwestora, które wpływają na jej wartość. Za jej pomocą można określić wartość nieruchomości po poniesieniu potencjalnych nakładów, lub można przyjąć parametry preferowane przez inwestora przy stosowaniu podejścia dochodowego.

Ekspert określa stan nieruchomości

Właściwe przygotowanie się do współpracy z rzeczoznawcą majątkowym może w znaczny sposób przyspieszyć proces wyceny. Właściwa identyfikacja nieruchomości, określenie celu i przygotowanie posiadanych dokumentów to klucz do udanej i szybkiej współpracy.

Jeśli potrzebujesz, dowiedzieć się więcej o wycenie nieruchomości sprawdź inne artykuły tutaj.

Jeśli potrzebujesz rzeczoznawcy majątkowego do wykonania wyceny, szybko i sprawnie, skontaktuj się z nami.

Jeśli masz jakieś pytania, złap nas na mediach społecznościowych i porozmawiajmy razem o wycenie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.