Rzeczoznawca majątkowy jest jednym z profesjonalnych podmiotów obecnych na rynku nieruchomości. Aby zostać ekspertem z zakresu szacowania wartości nieruchomości należy spełnić szereg warunków, z których niewątpliwie najtrudniejszym jest państwowy egzamin. Wszystkie te wymagania są niezbędne, aby uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości, które posiada rzeczoznawca majątkowy świadczyły o jego wiedzy w zakresie rynku nieruchomości oraz, co najważniejsze, o rzetelności i obiektywności opracowań oraz wykonywaniu wszystkich czynności w toku wyceny z należytą starannością.

Uprawniony rzeczoznawca majątkowy to profesjonalista, którego unikatowe uprawnienia oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa, a także wiedza specjalistyczna wynikająca z zawodowego charakteru pozwalają na pewne stąpanie po rynku nieruchomości.

Usługi rzeczoznawcy majątkowego opisane są szerzej w poprzednich wpisach, które można znaleźć tutaj.

Investments falling economy, war in Ukraine. Cryptocurrency. Crisis in the economy. Budget,

Dlaczego usługi rzeczoznawcy majątkowego są kluczowe?

Rynek nieruchomości charakteryzuje się znacznym skomplikowaniem, niepewnością co do zachowań potencjalnych podmiotów, ryzykiem związanym z inwestowaniem i zgodnie z literaturą fachową – wymaga specjalistycznej obsługi.

Co więcej, zdecydowana większość osób porusza się na rynku nieruchomości w odstępie kilkudziesięciu lat, nabywając najczęściej jedną, wymarzoną nieruchomość. Tendencje rynkowe zmieniają się bardzo dynamicznie, a właściwe ich zauważenie należy do kompetencji rzeczoznawcy majątkowego wykonującego czynności z należytą starannością wymaganą przez przepisy prawa. 

Większość osób wchodzących na rynek nieruchomości operuje albo dorobkiem i oszczędnościami swojego życia albo finansuje zakup z długoterminowego kredytu hipotecznego. Oznacza to, że ich decyzja musi być właściwa. W takich sytuacji, nieocenione jest wsparcie uprawnionego profesjonalisty rynku nieruchomości jakim jest rzeczoznawca majątkowy.

Dodatkowe możliwości rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy jest podmiotem rynku nieruchomości, który ma ustawowo zagwarantowany dostęp do szeregu dokumentacji, która jest kluczowa zarówno w procesie samej wyceny jak w toku rzetelnego określania stanu nieruchomości przedmiotowej.

Prawnie zagwarantowany dostęp do aktów notarialnych pozwala na określenie wartości nieruchomości na podstawie faktycznych rynkowych transakcji, które zachodziły na rynku nieruchomości, a dostęp do rejestrów katastru nieruchomości umożliwiają rzetelne określenie parametrów.

Operat szacunkowy jako niezbędny dokument

Rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Wartość ta, określona jest na podstawie faktycznych transakcji zachodzących na rynku nieruchomości, a operat szacunkowy musi być sporządzony zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Operat szacunkowy jest dokumentem, który jest sporządzany dla konkretnego celu. 

W przepisach prawa znajduje się szereg czynności, które wymagają określenia wartości nieruchomości, a co za tym idzie – sporządzenia operatu szacunkowego.

 Takie momenty to między innymi: egzekucja z nieruchomości, zabezpieczenie hipoteczne, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, ustalenie opłaty planistycznej lub adiacenckiej oraz szereg postępowań sądowych gdzie opinia rzeczoznawcy majątkowego ma moc dowodową w sprawie. Pula celów sporządzania operatu szacunkowego nie jest zamknięta, a przykładowe realizacje wykonywane przez kancelarię znajdziecie Państwo tutaj.

Documents and papers in a pile, documents in an office
Uprawniony rzeczoznawca majątkowy z Lublina sporządzający operaty szacunkowe w Lublinie i wykonujący wycenę nieruchomości w Lublinie

Pamiętaj, że niejednokrotnie usługi rzeczoznawcy majątkowego mogą okazać się kluczowe. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości czy ekspertyza lub opracowanie dotyczące konkretnego zagadnienia mogą okazać się niezbędne jeśli chcesz osiągnąć sukces na rynku nieruchomości. Współpracuj tylko z najlepszymi, uprawnionymi specjalistami rynku nieruchomości. Postaw na rzeczoznawcę majątkowego.

Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się więcej o wycenie nieruchomości sprawdź inne artykuły tutaj.

Jeśli potrzebujesz rzeczoznawcy majątkowego do wykonania wyceny lub odpowiedniej ekspertyzy, skontaktuj się z nami.

Jeśli masz jakieś pytania, złap nas na mediach społecznościowych i porozmawiajmy razem o wycenie!

Kiedy warto skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego?

Jak zostało ustalone wcześniej, usługi uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, dzięki pewnym dodatkowym kompetencjom oraz wiedzy specjalistycznej są unikalne i niejednokrotnie kluczowe do podjęcia właściwej decyzji na rynku nieruchomości.

Kupno/Sprzedaż nieruchomości

Właściwe określenie faktycznej rynkowej wartości nieruchomości przedmiotowej jest jednym z podstawowych celów sporządzenia operatu szacunkowego. Dotyczy to nie tylko nieruchomości nietypowych ale również mieszkań czy działek, ponieważ rzeczoznawca majątkowy pracuje na faktycznych danych rynkowych określonych w aktach notarialnych. Pamiętać jednak należy, że wartość rynkowa to najbardziej prawdopodobna cena, co nie oznacza, że jest ona jej równa.

Podział majątku w drodze mediacji

Celem dokonania właściwego podziału majątku, zlecenie wyceny nieruchomości niezależnemu i obiektywnemu rzeczoznawcy majątkowemu jest najlepszą metodą na sprawiedliwe dokonanie czynności prawnej

Notarialne zniesienie współwłasności

Podobnie jak w sytuacji podziału majątku, zlecenie oszacowania wartości nieruchomości może okazać się kluczowe w celu właściwego określenia wysokości spłat występujących pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości przedmiotowej.

Przedstawienie wartości nieruchomości w urzędzie skarbowym

Urząd skarbowy jest jednym z podmiotów, który może wymagać określenia wartości nieruchomości. Dzieje się tak w sytuacji kiedy czynność prawna obciążona jest podatkiem (spadek, darowizna, sprzedaż). W takiej sytuacji, niejednokrotnie lepszą sytuacją jest skorzystanie z usług uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego niż szacowanie wartości „na własną rękę” i ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów wyceny nieruchomości zleconej przez Urząd Skarbowy

Określenie wartości na potrzeby indywidualnego inwestora

Wartość nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora jest jedną z rodzajów wartości figurujących w polskim systemie prawnym. Wartość ta uwzględnia zamierzenia w zakresie rozwoju i niejednokrotnie jest kluczowa przy określaniu sposobu wykorzystania lub inwestowania w nieruchomość.

Pamiętaj, że niejednokrotnie usługi rzeczoznawcy majątkowego mogą okazać się kluczowe. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości czy ekspertyza lub opracowanie dotyczące konkretnego zagadnienia mogą okazać się niezbędne jeśli chcesz osiągnąć sukces na rynku nieruchomości. Współpracuj tylko z najlepszymi, uprawnionymi specjalistami rynku nieruchomości. Postaw na rzeczoznawcę majątkowego.

Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się więcej o wycenie nieruchomości sprawdź inne artykuły tutaj.

Jeśli potrzebujesz rzeczoznawcy majątkowego do wykonania wyceny lub odpowiedniej ekspertyzy, skontaktuj się z nami.

Jeśli masz jakieś pytania, złap nas na mediach społecznościowych i porozmawiajmy razem o wycenie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.