Jeśli chcesz poznać wartość swojej nieruchomości, musisz udać się do uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego. To właśnie rzeczoznawca ma prawnie zagwarantowane kompetencje do określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, w formie operatu szacunkowego. Jeśli potrzebujesz ekspertyzy dotyczącej wartości Twojej nieruchomości w formie dokumentu opatrzonego odpowiednimi elementami i owalną pieczęcią rzeczoznawcy majątkowego, niezbędnej do przedłożenia czy to w banku, urzędzie, sądzie, czy też do celów prywatnych, musisz zdecydować się na współpracę z uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym. 

Chcesz dowiedzieć się jak wygląda procedura wyceny nieruchomości i współpracy z Naszą kancelarią świadczącą usługi zgodne z przepisami prawa?

Rzeczoznawca majątkowy sporządzający operat szacunkowy

Rozpoczęcie współpracy z rzeczoznawcą majątkowym

Pierwszym etapem współpracy jest nawiązanie kontaktu. Możesz skontaktować się z nami w dowolnej formie; wykonać telefon, napisać maila, lub wiadomość SMS oraz WhatsApp, a także znaleźć nas na mediach społecznościowych i poprosić o kontakt.

Na początku poprosimy Cię o krótkie przedstawienie problemu, który dotyczy Twojej nieruchomości – do jakiego celu jest potrzebne Nasze opracowanie lub Nasze usługi i zarys przedmiotu ekspertyzy. 

Umożliwi to wstępne przeanalizowanie nieruchomości i pozwoli na jasne określenie ram, w których będziemy współpracować.

Ważne jest tutaj wskazanie interesu prawnego w zleceniu sporządzenia operatu szacunkowegom, które w świetle przepisów prawa o ochronie danych osobowych jest niezbędne do dalszej współpracy.

Identyfikacja nieruchomości przedmiotowej

Pierwszym krokiem jest przedstawienie nieruchomości, która ma być przedmiotem wyceny. Odbywa się to na podstawie okazania posiadanych dokumentów, wstępnym badaniu księgi wieczystej i dostępnej dokumentacji na oficjalnych portalach katastralnych.

Etap ten jest kluczowy przy określaniu ceny wykonania operatu szacunkowego, bowiem to właśnie od typu nieruchomości i występujących na niej czynników w głównej mierze zależy stopień skomplikowania opracowania.

Zgodnie z kodeksem etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych, wynagrodzenie musi być godne wykonywanego dzieła.

Chicago city skyline, USA, rzeczoznawc
Rzeczoznawca wykonujący wycenę za pomocą metoda porównywania parami

Ustalenie wzajemnych zobowiązań

Następnym etapem jest określenie zobowiązań wynikających z umowy o wykonanie dzieła. Uregulowaniu podlegać musi pozyskanie dokumentacji, ustalenie terminu udostępnienia nieruchomości do oględzin, oraz wykonanie potencjalnych dodatkowych czynności jak na przykład wykonanie inwentaryzacji lub wykonanie opracowania w innym języku.

Na tym etapie określa się końcową cenę za wykonanie usługi szacowania wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Dzięki poprzednim etapom, masz pewność, że cena, jest adekwatna do stopnia skomplikowania zlecenia i pozostałych czynników.

Sporządzenie umowy o wykonanie dzieła

Następnym krokiem, działając zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa jest sporządzenie umowy o wykonanie dzieła

Zawarte zostaną w niej powyższe ustalenia, takie jak:

> Identyfikacja nieruchomości przedmiotowej,

> Warunki pozyskania dokumentacji i dodatkowych czynności,

> Wynagrodzenie i sposób jego przekazania,

> Termin i sposób odbioru opracowania,

 

stan zagospodarowania jako stan nieruchomości

Oględziny nieruchomości przedmiotowej

Działając z należytą starannością, jednym z etapów szacowania wartości nieruchomości muszą być jej oględziny

Wspólnie ustalimy dogodny termin i wykonamy niezbędne czynności. Twoja obecność nie jest obowiązkowa. Istotne jest udostępnienie nieruchomości celem dokonania wszystkich czynności, które muszą zostać wykonane w celu sporządzenia operatu szacunkowego.

W trakcie prowadzonych czynności sporządzamy protokół oględzin, w którym zawarte są najważniejsze informacje, oraz wykonujemy dokumentację zdjęciową.

Analiza dokumentacji i wycena nieruchomości

Teraz czas na Naszą pracę.

Po dokonaniu wszystkich niezbędnych czynności i pozyskaniu dokumentacji przeprowadzimy cały proces opisowy i obliczeniowy, tak aby operat szacunkowy lub opinia o wartości nieruchomości, składana na ręce naszego klienta była w pełni rzetelna i spełniała wszystkie wymogi prawa, standardów naszej kancelarii.

Po wykonaniu opracowania, w zależności od wybranego sposobu przekazania dokumentacji, ekspertyza będzie dostępna do odbioru lub dostarczona w umówiony sposób.

Papers in pigeon holes.
Documents and papers in a pile, documents in an office

Współpraca na odległość

Pamiętaj, w trakcie sporządzania operatu szacunkowego Twoja obecność nie jest obowiązkowa. Wszystkie niezbędne dokumenty możesz dostarczyć nam za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Umożliwiamy również podpisanie umowy na odległość. 

Jedynym warunkiem jest udostępnienie nieruchomości celem dokonania oględzin.

Operat szacunkowy może być odebrany w siedzibie kancelarii lub dostarczony za pomocą Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej.

Dzięki właściwej procedurze wyceny nieruchomości, masz pewność, że usługa jest wykonana zgodnie ze wszystkimi ustaleniami oraz przepisami prawa. Działania te pozwalają obu stronom umowy czuć się pewnie i bezpiecznie. Pamiętaj, że współpracując z Naszą kancelarią masz pewność wyboru profesjonalisty w swojej dziedzinie. Zaufaj uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu i osiągnij sukces na rynku nieruchomości.

Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się więcej o wycenie nieruchomości sprawdź inne artykuły tutaj.

Jeśli potrzebujesz rzeczoznawcy majątkowego do wykonania wyceny ze znaną i sprawdzoną procedurą, skontaktuj się z nami.

Jeśli masz jakieś pytania, złap nas na mediach społecznościowych i porozmawiajmy razem o wycenie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.