Procedura wyceny nieruchomości

stan prawny i stan nieruchomości

Jeśli chcesz poznać wartość swojej nieruchomości, musisz udać się do uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego. To właśnie rzeczoznawca ma prawnie zagwarantowane kompetencje do określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, w formie operatu szacunkowego. Jeśli potrzebujesz ekspertyzy dotyczącej wartości Twojej nieruchomości w formie dokumentu opatrzonego odpowiednimi elementami i owalną pieczęcią rzeczoznawcy majątkowego, […]

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy jest zawodem zaufania publicznego. Zajmuje się on określaniem wartości nieruchomości w procesie jej wyceny za pomocą czynności określanych jako szacowanie wartości nieruchomości. Rzeczoznawcą majątkowym zostaje się poprzez uzyskanie uprawnień zawodowych nadanych poprzez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Nadanie uprawnień w zakresie szacowania wartości nieruchomości poprzedzone jest egzaminem […]