Procedura wyceny nieruchomości

stan prawny i stan nieruchomości

Jeśli chcesz poznać wartość swojej nieruchomości, musisz udać się do uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego. To właśnie rzeczoznawca ma prawnie zagwarantowane kompetencje do określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, w formie operatu szacunkowego. Jeśli potrzebujesz ekspertyzy dotyczącej wartości Twojej nieruchomości w formie dokumentu opatrzonego odpowiednimi elementami i owalną pieczęcią rzeczoznawcy majątkowego, […]

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy jest zawodem zaufania publicznego. Zajmuje się on określaniem wartości nieruchomości w procesie jej wyceny za pomocą czynności określanych jako szacowanie wartości nieruchomości. Rzeczoznawcą majątkowym zostaje się poprzez uzyskanie uprawnień zawodowych nadanych poprzez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Nadanie uprawnień w zakresie szacowania wartości nieruchomości poprzedzone jest egzaminem […]

Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny

Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny na wykresie

Podstawowymi założeniami rzeczoznawcy majątkowego, szacującego wartość nieruchomości w formie operatu szacunkowego powinny być dwie rzeczy. Po pierwsze, sporządzenie opinii o wartości nieruchomości zgodnie z przepisami prawa i z należytą starannością. Druga kwestia, to przydatność sporządzonego operatu do celu, do którego został sporządzony.  Obie te kwestie są ze sobą ściśle powiązane i wynikają z nich różne […]

Jak określić stan nieruchomości w toku wyceny nieruchomości?

Home sweet home real estate exterior design mortgage!

Stan nieruchomości ma kluczowe znaczenie. Każda osoba, bez znaczenia czy jest to prywatny inwestor, właściciel dużej firmy, czy młoda rodzina poszukująca swojego lokum, rozpoczynając swoje działania na rynku nieruchomości zadanie sobie ogromne ilości pytań. Rzeczoznawca majątkowy chcąc zachować należytą staranność i odwzorować rynek musi „wejść w buty” podmiotów rynku nieruchomości i postarać się odpowiedzieć na […]