Czym jest operat szacunkowy?

Documents and papers in a pile, documents in an office

Praca na rynku nieruchomości niewątpliwie związana jest z ogromną ilością dokumentów. W toku każdego zadania, związanego z obsługą dowolnego segmentu rynku nieruchomości pojawiaj się dokumentacja różnego rodzaju, od dokumentacji projektowej, tworzonej na etapie początku inwestycji, poprzez dokumentację urzędową i ewidencyjną zawierającą dane bardzo istotne dla każdego podmiotu rynku nieruchomości, aż do fachowych ekspertyz, czy to […]