Chicago city skyline, USA, rzeczoznawc

Codziennie na rynku nieruchomości zawierane są niezliczone ilości transakcji. Pewna część z nich opiera się na wielkich kwotach płaconych przez inwestorów prywatnych lub całych funduszach inwestycyjnych, o których głośno w ostatnich latach. Dla zdecydowanej większości jednak, rynek nieruchomości nie jest codziennością, a fundusze, które w niego inwestują niejednokrotnie są oszczędnościami życia lub pochodzą z długoletniego kredytu hipotecznego. Właśnie z tego względu rynek nieruchomości wymaga fachowej obsługi. Jedną z osób, której usługi na rynku nieruchomości są kluczowe jest rzeczoznawca, posiadający uprawnienia, czyli majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe nadane przez odpowiedniego ministra.

Przeczytaj cały artykuł i dowiedz się, czym zajmuje się uprawniony ekspert majątkowy.

Rzeczoznawca majątkowy w przepisach prawa

Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziemy w przepisach prawa, a konkretnie, w ustawie o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którą, rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe, w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie odrębnych przepisów. Oznacza, to że tytuł ten zarezerwowany jest tylko i wyłącznie dla osób, posiadających uprawnienia nadane w trybie określonym przez przepisy prawa, a posługiwanie się tytułem rzeczoznawcy z zakresu nieruchomości, czyli majątkowego, jest niezgodne z prawem, bowiem tytuł ten, podlega ochronie prawnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

Uprawniony rzeczoznawca majątkowy z Lublina sporządzający operaty szacunkowe w Lublinie i wykonujący wycenę nieruchomości w Lublinie
rzeczoznawca majątkowy podpisujący umowę na wycenę nieruchomości

Operat szacunkowy - główna usługa

Wykonując zawód z zakresu szacowania wartości nieruchomości najważniejszą usługą i uprawnieniem wynikającym z kompetencji ustawowych jest szacowanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rozbijając to na części pierwsze, podstawową czynnością wykonywaną przez uprawnionych rzeczoznawców szacujących wartość majątku jest określanie wartości nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów odbywa się w formie operatu szacunkowego. Jeśli potrzebujesz poznać wartość swojej nieruchomości musisz pamiętać, że tylko uprawniony rzeczoznawca majątkowy daje Ci taką możliwość, ponieważ kompetencja ta, zagwarantowana jest ustawowo na mocy odrębnych przepisów, zgodnie z którymi, jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy, tylko i wyłącznie, majątkowi.

Poza wykonywaniem operatów szacunkowych, ekspert majątkowy, na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami może wykonywać takie usługi jak opracowania i ekspertyzy dotyczące:

 1. Rynku nieruchomości oraz doradztwa 
 2. Efektywności inwestowania w nieruchomości
 3. Skutków finansowych uchwaleń MPZP
 4. Oznaczania przedmiotu odrębnej własności
 5. Bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości
 6. Wartości na potrzeby indywidualnego inwestora
 7. Wyceny środków inwestycyjnych i trwałych

Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego

Poza ustawowymi kompetencjami do wyceny nieruchomości, posiadają liczne obowiązki. Jest to związane ze specjalnym statusem rzeczoznawców z zakresu nieruchomości, jako pewnego rodzaju, ekspertów (w końcu operat szacunkowy, niejednokrotnie nazywany jest ekspertyzą, a  opinia o wartości, opinią specjalisty) z zakresu rynku nieruchomości. 

Do najważniejszych obowiązków eksperta nieruchomości, jakim niewątpliwie jest rzeczoznawca należą:

 1. Wykonywanie obowiązków z należytą starannością,
 2. Wykonywanie czynności w zgodzie z przepisami prawa
 3. Zachowanie zasad etyki zawodowej oraz dochowanie tajemnicy zawodowej
 4. Stałe doszkalanie na mocy odrębnego rozporządzenia
 5. Posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.
rzeczoznawca majątkowy
Congratulations! Close-up of two men in graduation gowns holding diplomas and shaking hands

Odpowiedzialność rzeczoznawców majątkowych

W toku wykonywania czynności, rzeczoznawca, podczas szacowania wartości nieruchomości może podlegać odpowiedzialności zawodowej. Jest ona bezpośrednio związana z niewypełnianiem ustawowo przypisanych obowiązków wobec czego, mogą zostać wykonane, następujące kary dyscyplinarne:

 1. Upomnienie
 2. Nagana,
 3. Zawieszenie uprawnień na okres od 3 miesięcy do 1 roku,
 4. Zawieszenie uprawnień do momentu złożenia egzaminu,
 5. Zawieszenie uprawnień z możliwością ponownego ubiegania się o ich nadanie,
 6. Zawieszenie uprawnień z możliwością ponownego ubiegania się o ich nadanie po 3 latach.

Ponad to, rzeczoznawca szacujący wartość majątku, w pracy zawodowej, podlega odpowiedzialności cywilnej na mocy odrębnych przepisów, a nawet, w niektórych skrajnych przypadkach, karnej.

Pamiętaj, że stawiając na uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, masz pewność, że Twoja usługa zostanie wykonana w zgodzie z przepisami prawa, a rzeczoznawca majątkowy wykonuje swoje czynności z należytą starannością. Masz pewność, że Twoja wycena jest rzetelna, a wartość prawidłowa. Potrzebując pomocy na rynku nieruchomości, stawiaj tylko na uprawnionych profesjonalistów. Sprawdź Nasze uprawnienia tutaj! 

Jeśli potrzebujesz rzeczoznawcy majątkowego i specjalisty z zakresu rynku nieruchomości skontaktuj się z nami tutaj!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.